Požár - pole u sila od jisker ze sloupu el. vedení, Suchdol n. O.

14.08.2018 19:59