Požár porostu u kolejí - Polouvsí

02.06.2015 22:56

Jednotka vyjížděla k požáru trávy na náspu železniční trati.