80. léta 20. století

Jelikož hasičská kronika z doby před rokem 1989 není k nalezení, jsou zde uvedeny záznamy opsané z obecní kroniky.

1980

V tomto roce se práce v organizaci nedařila … Delší dobu nebylo možno uskutečnit výborové schůze pro malou účast členů … Dosavadní předseda Zdeněk Melichar nehodlal pokračovat dále. Členové výboru: Josef Randýsek – předseda, František Kabeláč – jednatel, Jan Sýkora – hospodář, Jiří Tvarůžek – velitel zásahového družstva, Zdeněk Krhovják – referent mládeže, Jitka Mikundová – referent žen.

1981

… zlepšení činnosti. Z kulturních akcí uspořádala organizace Josefovskou zábavu, červencovou noc v zahradní části restaurace U Plšků. … K utužení kolektivu přispěl dvoudenní zájezd na jižní Moravu.

1983

Hlavním kladem práce v tomto roce bylo ustanovení družstva mladých požárníků … Škoda, že aktivita organizace při 78 členech se omezuje jen na hrstku obětavců.

1984

Pravidelnost ve výcviku přinesla i dobré umístění v 1. kole soutěže v Jeseníku nad Odrou. Milan Kocúrek se svým zástupcem Jaroslavem Ilovičným se plně věnovali 19 mladým požárníkům.

 

Členové výboru v 80. letech

STAROSTA

    Jiří Tvarůžek 

VELITEL

    František Randýsek

VELITEL MLÁDEŽE

    Milan Kocúrek

    Jaroslav Ilovičný

POKLADNÍK

    Jana Obadalová

KRONIKÁŘ

    Milan Kocúrek

JEDNATEL

    Jitka Mikundová