2001 - 2010

zprávy o činnosti

2004

06.07.2015 22:19
Sbor se jako každý rok podílel svou činností nejen na ochraně majetku našich spoluobčanů, ale i na pořádání řady kulturních akcí a na výchově svých mladých členů. JPO Zásahová jednotka vyjížděla tento rok osmkrát: požár lesa v Heřmanicích, 2× únik chemikálií do Odry, požár...

2003

06.07.2015 22:00
Valná hromada 24. ledna proběhla valná hromada, na které byly projednány aktivity za loňský rok a byla naplánována činnost pro rok 2004. Byli zvoleni vedoucí družstva Mladých hasičů (Jan Kozák a Jaroslav Povýšil), kteří byli pověřeni náborem nových členů. Dětský den 30. května...

Členové výboru 

STAROSTA

    Karel Segeťa

    Pavel Šíma

    Stanislav Matuškovič

MÍSTOSTAROSTA

    Stanislav Matuškovič

    Zdeněk Tymrák

VELITEL

    Jaroslav Ilovičný

    Stanislav Matuškovič

VELITEL MLÁDEŽE

    Jaroslav Gorčík

    Soňa Hubová

POKLADNÍK

    Hana Šímová

    Soňa Hubová

KRONIKÁŘ

    Lenka Hubová (Tymráková)

JEDNATEL

    Libuše  Segeťová (Žlebková)

    Alžběta Segeťová (Kutějová)