2003

06.07.2015 22:00

Valná hromada

24. ledna proběhla valná hromada, na které byly projednány aktivity za loňský rok a byla naplánována činnost pro rok 2004. Byli zvoleni vedoucí družstva Mladých hasičů (Jan Kozák a Jaroslav Povýšil), kteří byli pověřeni náborem nových členů.


Dětský den

30. května sbor uspořádal již tradiční Dětský den v areálu U Plšků. Klání v nejrůznějších disciplínách se zúčastnily děti v opravdu hojném počtu. Večer se konala zábava pro dospělé.


Suchdolský pohár

28. června se konala soutěž v požárním sportu Suchdolský pohár. Závod se odehrával na hasičském cvičišti na tzv. sokoláku za nádražím. Jelikož se soutěže zúčastnilo pouze 12 družstev, proběhl závod na dvě kola. Počítal se lepší z obou časů. Vítězi v kategorii mužů se stalo družstvo z Luboměře s časem 16:124 s, v kategorii ženy se nejlépe umístilo družstvo ze Spálova s časem 26:963 s. Suchdolští muži skončili osmí s časem 23:30 s a ženy druhé s časem 27:907s. Večer se účastníci soutěže i široká veřejnost sešli na zábavě probíhající opět v areálu U Plšků.

Sbor se zúčastnil 6 soutěží v požárním sportu.


Tábor na Balatonu

Ve dnech 14.-17. srpna jsme uspořádali táboření pro družstvo mladých hasičů. Základna byla postavena v kempu na Balatonu u Vítkova. Tábora se zúčastnilo 14 dětí ve věku od 7 do 15 let. Program byl plný her, které měly připravit zdatnost, odvahu, důvtip a znalosti potřebné pro soutěž Plamen. Zábavu jsme si užili také při koupání a nočním táboráku.

Mladí hasiči se zúčastnili dvou soutěží.


Mladí hasiči v Herrnhutu

Velký úspěch slavili v Německu u hasičů ze spřáteleného města Herrnhutu, kde ve dnech 25.-28. září reprezentovali naši obec na tamní soutěži mladých hasičů. I přes značný věkový rozdíl našeho družstva oproti ostatním, odlišnostmi v technice a způsobu závodění se umístili na skvělém 12. místě. Zvláštním vyznamenáním byl oceněn Danek Šíma jako nejmladší strojník.

U příležitosti konce prázdnin se konalo Poslední hašení, zábava U Plšků.


JPO

Zásahová jednotka vyjížděla v průběhu roku celkem k 12 zásahům z toho ke 4 v obci. K nejnáročnějším patřil požár lesa na Veselí 7.8., požár haly Technických služeb v Novém Jičíně 27.8. a požár silážní haly v Mankovicích 20.9.

Sbor se veřejnosti představil dvakrát, a to ukázkami na pouti a pro základní školu. V rámci prací pro obec se hasiči několikrát podíleli na čištění kanalizace a popadaných stromů.