90. léta 20. století

Roku 1997 se budova hasičské zbrojnice stojící u katolického kostela prodala. Po celý rok1998 se na novou zbrojnici přestavovala bývalá kotelna u paneláků na Nové ulici. Po dobu oprav byla činnost sboru omezena, nejezdilo se ani na výjezdy.

Roku 1999 získal sbor „novou“ cisternu (Liaz CAS 25 RTHF) a tranzit (Ford). V prosinci téhož roku postoupilo zásahové družstvo z 5. skupiny do 3.

Na jaře 2002 bylo obnoveno ženské družstvo. Mladá děvčata s nadšením trénovala a skoro každý víkend jela na soutěž. Bohužel v dalších letech se už nemohly scházet tak často, protože život je zavál do různých koutů vlasti.

Kolem roku 2000 to nevypadalo dobře ani s družstvem mladých hasičů, protože generace z let 90. již odrostla a noví členové chyběli, byl proto uspořádán nábor, po kterém začalo do hasiče chodit alespoň pár nadšenců.

 

Členové výboru v 90. letech

STAROSTA

    Josef Randýsek

    Jaroslav Ilovičný 

VELITEL

    Josef Mrlina

    Karel Segeťa

VELITEL MLÁDEŽE

    Pavel Šíma

POKLADNÍK

    Hana Šímová

KRONIKÁŘ

    Milan Kocúrek

JEDNATEL

    František Kabeláč